Opći podaci

Osnovne informacije poduzeća:

Naziv: Divan dan j.d.o.o.
Adresa: J. i V. Stančića 27, 10419 Vukovina, Velika Gorica
OIB: 63825799057
Mob: +385(0)91 900 2008
E-mail: servis@divandan.hr
IBAN: HR0624020061100801607 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.)

Divan dan j.d.o.o. za proizvodnju i trgovinu upisano je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080931815.
Temeljni kapital: 100,00 kn
Društvo samostalno zastupa: Antun Čonkaš